fbpx

Získání zahraničních pracovníků je jednodušší

Pro nábor nových pracovních sil se stále větší počet firem musí uchýlit do zahraničí. Narůstá zájem zejména o zaměstnance z Ukrajiny. Co je Režim Ukrajina a jaké výhody tento program vlastně přináší?

Co je Režim Ukrajina

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny byl spuštěn v roce 2016. Slouží pro zaměstnavatele, kteří usilují o zaměstnání právě pracovníků z Ukrajiny.

Těmto zájemcům má umožnit zkrácení lhůty potřebné pro jejich přijetí při ucházení se o zaměstnaneckou kartu.

Ta supluje dlouhodobé povolení k pobytu a současně i pracovní povolení. Vydání karty se váže ke konkrétní pracovní pozici, na kterou byla vydána. Tento typ dokladu nahradil v praxi tzv. zelenou kartu i dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání a dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání.

Vybrané uchazeče rovnou kontaktují zástupci generálního konzulátu ve Lvově s termínem pohovoru. Budoucí zaměstnanec si o něj tedy nemusí žádat a doba potřebná pro vyřízení zaměstnanecké karty se zkracuje.

Smyslem tedy je hlavně rychlejší nábor pracovníků, kdy stát reaguje na jejich nedostatek a nechce firmy ohrozit do té míry, že by musely kvůli neobsazeným pracovním pozicím omezovat vlastní výrobu.

Dosavadní zkušenosti přitom ukazují, že o pracovní síly z Ukrajiny se střední a nízkou kvalifikací panuje v tuzemských firmách výrazný zájem, proto došlo i k navyšování původních kvót o polovinu. A nejen o ně. Na vysoce kvalifikované zaměstnance se posléze zaměřit Projekt Ukrajina.

Kdo a jak se do něj může zapojit

O zařazení může požádat jakýkoli podnikatel, který na území ČR podniká alespoň po dobu dvou let a je zde současně daňovým rezidentem. Mimo to je v tuzemsku registrován jakožto plátce zdravotního a sociálního pojištění a vůči státu nemá jakékoli nevyrovnané závazky. To jsou podmínky základní, dále musí potenciální zájemce splnit i další vymezená kritéria.

Projekt je určen pro firmy podnikající v oblasti výroby, dále ve službách nebo ve veřejném sektoru. Další podmínkou je zaměstnávat alespoň 10 zaměstnanců. A v neposlední řadě lze zaměstnavatele zařadit pouze tehdy, nedaří-li se mu pracovní pozici obsadit zaměstnancem v rámci České republiky.

Jak si nábor zjednodušit

I přes tato opatření čelí tuzemské úřady kvůli průtahům nemalé kritice. Za vzor bývá dáváno sousední Polsko, kde vyřizování pracovního povolení pro Ukrajince obdobně dlouho jako u nás rozhodně netrvá. Příčinou je méně striktně nastavená legislativa.

Firmám ale v řadě případů zkrátka nezbývá nic jiného než zdlouhavý nábor za hranicemi podstoupit. Přesto existuje způsob, jak si celou situaci usnadnit. Na místě je svěřit se do rukou zkušené pracovní agentury IRS Czech, která zkontroluje veškeré náležitosti a pomůže vám se zajištěním podkladů tak, aby měla celá situace maximálně hladký průběh.

Jsi 740. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.