Víte, kdo zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí?

Koupě a prodej domu je procedura, k níž je dobré přizvat odborníky, kteří se vším poradí. A když kupujete či prodáváte dům v Ostravě, nemusíte běhat po městě a hledat realitní či advokátní kancelář. Stačí se podívat na internet a najít například realitní seznamku Ziphome.

Kdo platí?

Od listopadu 2016 je nově zákonem stanoveno, že platí ten, kdo nemovitost kupuje. Dřívější pojem daň z převodu nemovitosti byl nahrazen pojmem daň z nabytí nemovitých věcí. Nezměnil se jen pojem, ale i pravidla. Dříve platil tuto daň ten, kdo nemovitost prodal a kupující, tj. nový majitel, byl tzv. ručitelem. To znamenalo, že pokud prodávající svou povinnost nesplnil, musel daň uhradit kupující. Zákon se však změnil a nyní platí vždy ten, kdo majetek získal do vlastnictví.

To znamená, že když koupíte dům v Ostravě, řádně za něj zaplatíte a budete zapsán jako vlastník nemovitosti v katastru, budete platit tuto daň právě vy.

Jiná situace nastane, když se rozhodnete pro dříve tak populární výměnu. Vy koupíte dům v Moravské Ostravě a majitel domu koupí váš byt v Ostravě Svinově. Pro obě strany je to určitě výhodné. Při takové výměně platí daň obě strany, tj. ten, kdo se přestěhoval do nového domu v Moravské Ostravě, i ten, který dům vyměnil za váš byt ve Svinově.

Podobná situace je i tehdy, když budete převádět svůj dům v Ostravě, který jste dosud měli ve společném jmění manželů tak, aby každý z vás vlastnil výlučně polovinu domu. Stanou se tedy z vás podíloví spoluvlastníci a každý z vás bude pro finanční úřad samostatným poplatníkem a uhradí daň podle velikosti svého podílu.

Darování

Dary jsou osvobozeny od daně z příjmů. Situace může být složitější, když například rodiče darují svůj dům v Ostravě dvěma sourozencům, a to každému jednu polovinu domu. Ale jeden ze sourozenců o dar nemá zájem a chce ho za úplatu přenechat, tedy prodat, tomu druhému. V tom případě se vlastně jedná o koupi poloviny domu a sourozenec, který tím získal celý dům, musí z poloviny zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.

Osvobození od daně

Od daně z nabytí nemovitých věcí je podle zákona osvobozena první koupě novostavby. Musí se ale uskutečnit do pěti let od ukončení stavby. A jsou zde ještě jiná pravidla. Osvobozeny jsou nové byty v bytových domech. Musí však být dokončené a ne ve fázi rozestavěnosti. Takže pokud koupíte nový byt v Ostravě  v nově postaveném bytovém domě, který není starší více než pět let, budete osvobozeni od této daně.

Škoda je, že zákonodárcům, kteří chtěli tímto způsobem podpořit bytovou výstavbu, se do zákona opět vloudila chyba, a tak se osvobození od daně z nabytí nemovitosti nevztahuje na nové byty v rodinných domech, a těch je, dle statistik realitních odborníků, více než polovina ze všech nově postavených bytů. Věřme, že se tato disproporce brzy odstraní. Určitě se o tom dozvíte například v zákaznickém centru realitní seznamky zipHOME.

Kdy a jak podat přiznání k dani

Pokud koupíte dům v Ostravě, nebo jakoukoli nemovitost v jiné části České republiky, musíte podat přiznání k dani, a to i tehdy, když od ní máte být osvobozeni.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti je třeba podat do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž jste byli zapsáni jako vlastníci do katastru nemovitostí, nebo nabylo právní moci jiné rozhodnutí, nebo vám byla doručena jiná listina potvrzující nebo osvědčující vlastnické vztahy k nemovitosti.

Pokud se nejedná o prodej a koupi, ale například o dědění, převod vlastnických podílů a další, bude vždy dobré kontaktovat odborníka, například z realitní seznamky zipHOME, který s procedurou podání přiznání k dani poradí, aby nedošlo ke zbytečným komplikacím. Poté, co budete mít zdárně dokončeno a vyplněno, zbývá jen přiznání podat na finančním úřadu a ten samý den zaplatit daň.

Jsi 784. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.