fbpx

Jak se stát schopným realitním makléřem?

Každoročně opouští střední školy obecného zaměření tisíce mladých lidí, kteří najednou zjišťují, že vlastně pořádně nevědí, co chtějí dělat. Rozhodování o tom, kam směřovat svou profesní budoucnost, může usnadnit nabídka dalšího vzdělávání. Jedním z nejatraktivnějších je rekvalifikační kurz, který je připraví na kariéru realitního makléře.

Nejrůznější bytové i nebytové prostory, domy, ale i zahrady, stavební pozemky apod. neustále mění své majitele, případně vznikají úplně nové. A drtivé většině pronajímatelů, prodejců i zákazníků je jasné, že je lepší tyto transakce svěřit spolehlivým zprostředkovatelům.

Trh s nemovitostmi patří k neustále se rozvíjejícím odvětvím, takže kvalitní obchodníci s realitami jsou žádaným zbožím. Jde ovšem o poměrně složitou problematiku, kterou nepoučený makléř zvládne jen velmi těžko.

 

Nadšenci a amatéři bez jakéhokoliv vzdělání snažící se v této branži podnikat, budou brzy minulostí. Ke zkvalitnění služeb rozhodně přispěje to, že od roku 2017/18 je absolvování kurzu realitní makléř – obchodník s realitami povinné pro všechny, kdo se této profesi chtějí věnovat.

Co je obsahem kurzu – Obchodník s realitami?

Rekvalifikační kurz, který navíc může nezaměstnaným proplatit úřad práce, pořádá mimo jiné i Jazyková škola Pelican sídlící v centru Brna. Účastníci kurzu se naučí orientovat v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami.

Jde především o seznámení se s občanským zákoníkem, se zákonem o katastru nemovitostí, stavebním zákonem, insolvenčním zákonem a základními daňovými předpisy. Získají také důkladné znalosti z oblasti stavební výkresové dokumentace, naučí se využívat informační technologie a realitními makléři nejčastěji používané softwarové vybavení.

Budou schopni vytvořit přehledný a poutavý inzerát k prodeji, pronájmu a poptávce po nemovitosti. Stejně důležité je, aby se vyznali v základních principech marketingu a v oblasti inzertních médií.

Ke správné výbavě obchodníka s nemovitostmi patří schopnost odhadnout tržní hodnotu prodávané či kupované nemovité věci a rozhodně musí mít přehled o možnostech financování těchto obchodních operací. Nezbytnou součástí studia je také zaměření na morální stránku výkonu profese realitního makléře, a právě proto jsou studující důkladně seznámeni s Etickým kodexem CEPI.

 

Kurz pro realitní makléře v Pelicanu

Jazykovou školu Pelican, které byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR opravňující ji k pořádání kurzů pro budoucí obchodníky s realitami, mohou zájemci najít nedaleko Moravského náměstí na Lidické 9.

Škola má dlouholetou praxi ve vzdělávání v různých oborech a její lektoři mají nejlepší kvalifikaci pro výuku jednotlivých předmětů. Výuka probíhá pomocí inovativních metod a studenti jsou pozitivně motivováni k dokončení kurzu. Studium je zakončeno profesní zkouškou, která probíhá na stejném místě a se stejnými lektory, na které jsou adepti realitního makléřství zvyklí.

Celá škola je samozřejmě pokryta wifi připojením a studenti mají k dispozici kuchyňku, ve které si zdarma mohou uvařit čaj nebo kávu.

Zde najdete bližší informace o rekvalifikačním kurzu Realitní makléř – obchodník s nemovitostmi od Pelicana.

Jsi 2244. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.