fbpx

Hynek Řihák

Bylo za komunistů lépe?

Odvrácená stránka socialistického hospodářství

Tato kniha je malým příspěvkem k polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží a služeb, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. Někteří šli dokonce tak daleko, že vydávají dobu reálného komunismu v Československu za zlaté období hospodářské prosperity.

Lidem tak po letech hrozí, že se opět spálí o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to, co bylo v komunistickém hospodářství špatné a nevalné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být alepopulárně-naučným doplňkem těchto dějin. Není také výkladem obecných dějin normalizace. To, že se tato kniha zabývá odvrácenými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si zrovna nepřikrádal a nebyl funkcionářem.

Napsali o knize:

Text je velice čtivý a je zde vidět patrná snaha autora podat informace v co možná nejvhodnější formě pro čtenáře jakéhokoliv věku a vzdělání.
Přečíst by si ji měli určitě i ti, kteří tvrdí, jak bylo hospodářství za minulého režimu lepší, efektivnější a kvalitnější než dnes nebo jednoduše ti, kteří tvrdí, že tehdy jsme se měli líp.
Tato kniha může pomoci všem, kteří se o tématiku zajímají a chtějí znát další souvislosti
Je vidět, že autor se této "problematice" věnuje dopodrobna.

Hitlerův socialismus a vyhnání čechů ze Sudet

Režim Adolfa Hitlera se nazýval nacionální socialismus, ve zkratce nacismus. Zatímco nacionalistická stránka Hitlerova režimu je poměrně dost známá a dobře popsaná, o socialistické stránce Hitlerova režimu už takové povědomí není. Z tohoto důvodu vznikla tato kniha. Snaží se přiblížit, jaké byly reálie Hitlerova socialismu, ale i Hitlerova rovnostářství a státu blahobytu. Přibližuje, jaké bylo vlastně postavení podnikatelů a zaměstnanců. Kdo hrál v nacionálně socialistickém hospodářství prim – zda stát anebo podnikatelé. Popisuje, jaké typy sociálních politik se režim snažil zavádět do praxe a jaké sociální politiky chtěl zavést po svém konečném vítězství, které nikdy nepřišlo. Čtenáři se také dozví, kdo platit účet za Hitlerovu válku. Jakými měnovými manipulacemi si režim pomáhal a pro koho byly určeny teze o rovnosti. I to, jak to bylo vlastně s oblibou Hitlera u dělníků. A mnohé další věci.

Druhá část knihy se zabývá vyhnáním Čechů ze Sudet v letech 1938 až 1939. Toto vyhnání je poněkud mystickou a neurčitou událostí. Jedni lidé tvrdí, že Čechy nikdo moc nevyháněl. Většinou to tvrdí Němci, ale dnes leckdy i někteří Češi, a někteří to z nich myslí i upřímně. Jiní tvrdí, že k vyhnání došlo, a dodávají, že byly vyhnány statisíce lidí. To zase většinou tvrdí Češi. Jak to tedy ve skutečnosti bylo? Na to už odpovídá druhá část knihy.

Napsali o knize:

Kniha jde mnohem více do hloubky než jakákoliv běžná učebnice dějepisu a je z ní jasně čitelné, že autor danému období nejenom rozumí, ale rovněž dokáže poznatky srozumitelně předložit i čtenáři-laikovi
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

O autorovi

Hynek Řihák

Pracovník v průmyslu. Žijící na Moravě. Ve svém volném čase se zajímá o ekonomii (jmenovitě Rakouskou školu) a (ekonomickou a sociální) historii (jmenovitě období tzv. divokého kapitalismu a komunismu). Rád čte, přiměřeně sportuje, chodí ven atd. 

Dále doporučujeme