fbpx

Řešíme dlouhodobý pobyt pro cizince v čR

Co dělat a kam se obrátit v případě, že budete na území České republiky pobývat déle než třicet dní? Potřeba je vízum, neboli povolení ke vstupu a pobytu na území. Uděluje se do cestovního dokladu cizince a to formou vízového štítku.

Dlouhodobá víza

Dlouhodobá víza jsou zpravidla pobyty, které přesahují délku devadesáti dnů a udělují se za účelem: 

 • zaměstnání
 • podnikání
 • studia, stáží, školení
 • vědeckého výzkumu
 • sloučení rodiny
 • pozvání
 • kulturním
 • sportovním
 • zdravotním

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu pak za účelem:

 • zaměstní
 • sloučení rodiny
 • studia
 • vědeckého výzkumu.

Zaměstnanecká karta

Jde o druh povolení k dlouhodobému pobytu a nahrazením víza za účelem zaměstnání.

Držitel je oprávněn:

 • pobývat na území České republiky
 • pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána
 • pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v rámci změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici). 

Modrá karta

Jde o speciální druh dlouhodobého pobytu na území České republiky. Vydává se cizincům, kteří se ucházejí o pracovní místo, pro jehož vykonávání je nutná vysoká odbornost.

Kde si o dlouhodobé vízum požádat a co je potřeba k vyřízení

Žádost o přidělení dlouhodobého víza se podává na příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Nesmíme opomenout fakt, že žádat můžete nejdříve devadesát a nejpozději čtrnáct dnů před uplynutí lhůty ke krátkodobému pobytu.

Pokud jde o doklady, budete potřebovat následovné:

 • originál platného cestovního dokladu
 • dvě fotografie
 • doklad o zajištěném ubytování po celou dobu pobytu
 • potvrzení o finančních prostředcích k pobytu na území.

Na požádání je pak nutné předložit:

 • doklad podobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, ve kterém je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž byl v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že daný stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizinců mladšího 15 let)
 • lékařskou zprávu, že netrpíte na žádnou závažnou nemoc (tj. nemocí uvedeno ve vyhlášce číslo 274/2004 Sb.).

Nezapomínejte, že vše musí být přeloženo do Českého jazyka a s notářským ověřením.

Pomoc v podobě vyřízení víza přes pracovní agenturu

Pokud se vám zdá celý proces složitý, můžete o pomoc požádat pracovní agenturu IRS Czech, která s náležitostmi ohledně víza pomůže. 

Funguje to zhruba následovně. Firma v České republice zadá poptávku po zaměstnancích z ciziny agentuře IRS Czech, vy se o práci budete ucházet a například po telefonickém kontaktu, se domluvíte na schůzce.

Na agentuře už je (za vaší pomoci) vysvětlit vám a pomoci zařídit vše potřebné pro legální vstup a dočasný pobyt na území České republiky.

Popsaný proces je samozřejmě zjednodušený ale každá pracovní agentura by vám každopádně měla sdělit informace o tom, jak zaměstnávání cizinců v ČR funguje a na vás pak je zvolit si možnosti. 

Jsi 582. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.