Ovládáte cizí jazyk?

Sprechen Sie Deutch? Habla usted espaňol? Do you speak English?

Když umíte dobře anglicky, při ucházení se o pracovní pozici jistě personalistu zaujmete. Jestliže však budete umět jazyk navíc, získáte proti dalším uchazečům velkou konkurenční výhodu. Jazykové kurzy se zkrátka v dnešní době vyplatí, jelikož ovládat cizí jazyk je dnes na trhu práce téměř nutností.

Toho si je vědoma zejména mladá generace, která si multikulturní prostředí uvědomuje více než generace předchozí. Je trendem dnešní doby, že o jazykové kurzy i pomaturitní studium jazyků má zájem stále více uchazečů.

Význam znalosti cizích jazyků

V 2. polovině 20. století si evropské země uvědomily (se zničujícími světovými válkami za zády), že je nezbytné, aby spolu vedle sebe žijící státy spolupracovaly, uznávaly se a žily mezi sebou v míru. Pro předávání si informací mezi jednotlivými státy v ekonomické, kulturní i sociální oblasti je nadmíru důležitá komunikace, odkázaná v případě jednotlivých států na schopnost lidí dorozumět se cizími jazyky.

Právě díky demokratizaci a otevírání se světa se dnes lidem nabízí mnohé příležitosti v zahraničí, ať už se jedná o vycestování do téměř kteréhokoliv jiného státu i pracovní příležitosti v jiných zemích. Aby pak lidé mohli těchto příležitostí naplno využívat, je nutným předpokladem znalost cizích jazyků.

Ať už tedy bude Vaším centrem zájmu pomaturitní angličtina, jazykový kurz španělštiny nebo se budete v rámci firemního vzdělávání učit čínsky, mezi další nesporné výhody spojené se znalostí cizích jazyků je i možnost poznání národu a kultury země právě skrze jazyk.

Jednoduše řečeno, znalost cizího jazyka nám umožňuje poznání tam, kde náš mateřský jazyk už není dostačující. Přestože potřeba ovládat nejméně jeden cizí jazyk na komunikativní úrovni neustále roste, úroveň jazykových znalostí uchazečů o zaměstnání je stále průměrná až podprůměrná.

Netradiční jazyky

Už dávno neplatí, že pokud chcete na zahraničním trhu uspět, musíte primárně ovládat angličtinu. Přestože poptávka po anglickém jazyce stále převládá, je v dnešní době považována za standard. Znalost dalšího jazyka tedy samozřejmě znamená velkou výhodu. Kromě anglického jazyka jsou populární taky kurzy němčiny a vzestupný trend byl zaznamenán taktéž u ruštiny.

O své uplatnění na trhu práce se nemusí bát ani uchazeči o zaměstnání, kteří ovládají exotičtější druhy jazyků. V České republice otevírají své pobočky nadnárodní společnosti. V těchto pobočkách pak vznikají skvělé pracovní příležitosti pro všechny uchazeče, kteří vládnou méně tradičními jazyky, jako jsou čínština, norština, švédština, dánština, polština či maďarština.

Samotná znalost cizího jazyka však nic neznamená, pokud ji člověk nevyužívá v praktickém životě. Uchazeči o zaměstnání mohou cizí jazyk perfektně ovládat teoreticky, pokud jej ale nevyužívají v praxi (umění hovořit v daném jazyce s lidmi), je jim tato teoretická znalost málo platná.

Lhát se nevyplácí

Většina uchazečů o práci uvádí v životopise co nejširší okruh věcí, které ovládají. To se týká zejména cizích jazyků. Uchazeči jich uvedou co nejvíce, aby se v očích zaměstnavatelů vyzdvihli, přitom ani jeden z nich neovládají na dostatečné úrovni. Pravda se pak mnohdy ukáže až při osobním pohovoru v cizím jazyce, v horším případě pak až při vykonávání pracovního výkonu, kdy zaměstnanec není schopen efektivně splnit požadavky zaměstnavatele.

Nepatřete mezi ně! Jazyková škola Brno PELICAN Vám pomůže s jazykovým vzděláváním. Sídlí přímo v centru a v její nabídce jazykového vzdělávání naleznete pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků, kurzy individuální i skupinové, firemní jazykové vzdělávání – a to jak tradičních jazyků, tak třeba novořečtiny, arabštiny či japonštiny.

Jsi 925. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.