fbpx

Nový projekt MEDICE – zdravotní péče pro cizinky

Široko daleko už je známo, že Jazykovka Brno PELICAN, to nejsou „jen“ jazykové kurzy v Brně . Naše škola se aktivně účastní evropských vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+, které se vyrovnávají s otázkami globalizace, zejména tedy co se multikulturního soužití a jazykového vzdělávání týče.

A tak máme velkou radost, že Vám dnes můžeme představit nový mezinárodní projekt, kterého se náš brněnský Spolek PELICAN stal čestným partnerem – spolu s dalšími organizacemi z Islandu, Kypru, Polska a Velké Británie.

Cílem projektu je obeznámit ženy – cizinky s tím, jak funguje systém našeho českého zdravotnictví – za současného osvojení si základní české terminologie (základní jazyk všech výstupů projektu bude tedy samozřejmě angličtina, Brno je protkané cizinci – a tak budou jistě i materiály v dalších partnerských jazycích budou jistě hodit!) vycházející z oblasti péče o zdraví.

„Pomoc ženám v tak samozřejmé záležitosti, jako je zdravotní péče, výrazně ovlivní a zlepší kvalitu života migrantek a jejich dětí. Zároveň dojde ke zlepšení jejich jazykových dovedností (nejen) v této oblasti, což jim umožní rychlejší začlenění do nové společnosti.“

Dagmar Ráček Pelikánová, ředitelka Spolku PELICAN

 

Z výsledků výzkumu WHO (Světová zdravotnická organizace) vyplynulo, že ženy – migrantky žijící na území jiných států než na jejich domácí půdě, mají ztížený přístup ke zdravotní péči.

Nejčastějším důvodem je zpravidla jazyková bariéra (není to tedy jen firemní vzdělávání, které je v dnešní době hodně aktuální, a kde předáváme rodilým mluvčím nový jazyk, ale platí to i naopak!). Dalším důvodem je to pak právě neznalost zdravotnického systému hostitelské země, v našem případě České republiky.

Nežádaným výsledkem těchto dvou faktorů je, že ženy – cizinky, nejsou schopné opatřit pro sebe a své potomky adekvátní péči, což se neblaze podepisuje na jejich životní situaci a zdravotním stavu.

Cíl projektu MEDICE

Hlavním cílem nového projektu MEDICE je zlepšit přístup kezdravotnickým službám žen migrantek a jejich rodin, a to hned v pěti evropských zemích. Mezi hlavní výstupy projektu bude patřit např. elektronická mapa zdravotního systému v naší zemi, na Kypru, v Polsku, na Islandu a ve Velké Británii.

Pouze jazyky těchto zemí však mapa zdravotnického systému nekončí. Bude přístupná v celkem 15 jazycích, včetně jazyků národnostních menšin, které se nejčastěji vyskytují na území partnerských zemí (výstupy projektu tak budou přístupné taktéž v jazycích jako jsou např. ukrajinština, arabština, ruština, arménština nebo rumunština).

Cílem mapy bude poskytnout ženám základní přehled typů zdravotnických zařízení v hostitelské zemi, o jejich službách, ale taky o formálních náležitostech jako je zdravotní pojištění či poplatky, které jsou mnohdy velkou neznámou i pro ženy, které z těchto zemí pocházejí.

Jazyk: důležitá součást projektu

A jelikož jsme na prvním místě samozřejmě, pořád, Jazyková škola, a mezi nejčastější spojení se slovem PELICAN pořád patří vietnamština, arabština, norština či němčina Brno, nesmíme opomenout ani jazykovou stránku projektu.

Neméně důležitým výstupem projektu MEDICE budou vzdělávací materiály, jejich cílem bude pomoct ženám migrantkám naučit se jazyk hostitelské společnosti, spojený s návštěvou lékaře a zdravotnických zařízení a pomohou jim osvojit si vybrané pojmy a fráze z oblasti zdravotnictví, např. léčebnými postupy, příznaky nemocí i se samotnými nemocemi.

Veškeré výukové materiály budou dostupné v textové i audiovizuální podobě, včetně mobilní aplikace, která umožní v dostat se k veškerým informacím v případě potřeby okamžitě a umožní jim samostatně se orientovat při návštěvách zdravotnických zařízení, i při řešení dalších nutných záležitostí, které se k péči o zdraví pojí.

Jazyková škola Brno PELICAN už má za sebou první meeting k tomuto projektu, který proběhl v Brně. Více fotografií z projektu tak můžete už nyní najít na stránkách školy PELICAN (skolapelican.com).

A více informací o projektu? Ty přineseme už brzo! Nezapomeňte proto pravidelně sledovat jak oficiální webové stránky školy PELICAN, tak náš Facebook a Instagram. Denně se to na našich sociálních sítích hemží novými informacemi a my budeme více než rádi, když budete součástí!

Tým PELICAN

Jsi 1012. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.