fbpx

Jazykovým vzděláváním ke kulturnímu povědomí

Jazyková škola PELICAN byla založena v roce 2002 a od svého počátku se specializuje na jazykovou výuku dospělých. Díky mnohaleté tradici disponuje PELICAN zkušenostmi a škálou kvalifikovaných lektorů, kteří za zdmi školy úspěšně vedou studenty klasických jazykových kurzů nebo navštěvujících pomaturitní studium angličtiny, či jiných jazyků, k úspěšnému vykonání státní jazykové zkoušky a k užívání cizího jazyka v praktickém životě.

Pomaturitní studium, firemní jazykové kurzy či kurzy pro veřejnost však není ani zdaleka všechno, co PELICAN nabízí. Škola každoročně koordinuje a zapojuje se do evropských vzdělávacích projektů, do nichž se mohou studenti zapojit, a jejichž výstupy obohacují výukové prostředky této školy.

Cestující evropská knihovna

Jedním z výjimečných a neobvyklých projektů, na kterém se Jazyková škola BrnoPELICAN podílela, je projekt EuroLib, který pracuje s moderními trendy jazykového vzdělávání a motivačních strategií ve výuce jazyků na prvním stupni základních škol.

Cílem Cestující evropské knihovny pro děti EuroLib je působit na intelektuální, kulturní a jazykový rozvoj dětí na prvním stupni základních škol zábavnou a působivou formou. EuroLib je inovativní vzdělávací projekt založený na výběru krásně ilustrovaných dětských knih napsaných známými spisovateli a ilustrátory ze šesti evropských zemí.

Cíle projektu

Cílem projektu je zprostředkovat dětem náhled na kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy, což je v dnešní době nadmíru důležité. Projekt pracuje s nejrůznějšími kulturními a jazykovými aktivitami založenými na práci s knihami a pracovními listy, přičemž všechny aktivity a nápady jsou postaveny tak, aby se děti zábavnou a podnětnou formou dozvěděly zajímavé a obohacující informace o Evropě, její kultuře a jazycích.

Mezi cíle projektu dále patří třeba zvýšit dětskou čtenářskou zkušenost a zapůsobit na snižující se počty dětských čtenářů, ale třeba taky zprostředkovat dětem hravou formou obraz Evropy a jejího jazykového bohatství a širokých historických kořenů. Mimo jiné dochází taky k podnícení kontaktu s evropskými jazyky už v brzkém věku a děti si tak už na prvním stupni základních škol mohou uvědomit cenu jazykového vzdělávání.

Jazykové kurzy už pro ně v této fázi života začnou znamenat více než jen neznámé slovo a jistě v hodinách angličtiny začnou dávat o to větší pozor.

S jakými aktivitami projekt pracuje

  1. Aktivity podporující kulturní povědomí

V rámci těchto aktivit se děti dozví o kulturních zvláštnostech Evropy na příkladu šesti evropských zemí zapojených do projektu a osvojí si základní kulturní povědomí. Aktivity jsou navrženy tak, aby se děti zábavnou formou dozvěděly o jednotlivých zemích, jejich symbolech, tradičních výrobcích a životních stylech. Pokud má vyučující možnost, může každou zemi ukázat dětem na mapě.

  1. Literárně zaměřené aktivity

Se souborem těchto aktivit jsou spojeny náročnější kulturně zaměřené aktivity. Úkolem dětí je vyhledávat informace v knihách a pracovat s vizuální stránkou knih, zejména s ilustracemi.

  1. Aktivity zaměřené na rozšíření povědomí o jazykových zvláštnostech

Jedná se tedy o jazykově zaměřené aktivity. V těchto aktivitách se využívá krátkých audio nahrávek úryvků z knih. Nahrávky umožňují dětem poslechnout si knihy ve své původní verzi a mohou tak srovnat zvukovou stránku cílových jazyků s jejich vlastním mateřským jazykem. Mezi úkoly tak například patří rozpoznávání slov, spojování významů nebo třeba hádání významů slov.

Zaujaly Vás vzdělávací projekty obecně nebo se chcete podívat na výstup Cestující knihovny EuroLib? Podívejte se na stránky přímo tohoto projektu www.eulib.eu nebo se mrkněte na stránky školy PELICAN http://skolapelican.com a přečtěte si více o všech vzdělávacích projektech, na kterých se jazykovka podílí. A zapojte se taky!

Jsi 1064. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.