Florencie, PELICAN a jazykové vzdělávání!

Jazyková škola PELICAN, sídlící v centru Brna, to není jen jazykové vzdělávání, pomaturitní studium jazyků, firemní vzdělávání a klasické jazykové kurzy. Stěžejním momentem školy se stalo založení Spolku PELICAN, neziskové organizace, navazující právě na jazykové kurzy Brno PELICAN.

Je to právě Spolek, díky kterému má naše škola možnost zapojit se partnersky do evropských vzdělávacích projektů nebo dokonce mezinárodní projekty sama koordinovat.

Božská komedie i božská pizza

Hlavní město malebného a vonného Toskánska – Florencie / Firenze. Kolébka italské renesance, považovaná za hlavní evropské město umění. Jména jako Dante, Michelangelo, Galileo či Botticelli. Název města, jehož význam pochází z italského slova „florentina“, které v překladu znamená kvetoucí.

A právě do Florencie vyrazil náš tým PELICAN, aby se tady na druhém meetingu k projektu Lingua+ s týmem evropských partnerů z Kypru, Velké Británie, Itálie a Islandu, aby zde sklidili první květy společné spolupráce na tomto smysluplném projektu. A jak to celé probíhalo? Pojďme na to hezky popořádku!

Projekt Lingua+ aneb nalezení vlastní identity při výuce jazyků

Jak již bylo řečeno, Jazyková škola Brno PELICAN je partnerem evropského projektu Lingua+, jehož cíle vychází z přímé potřeby naléhavé záležitosti přistěhovalecké integrace v Evropě. Alespoň základní znalost jazyka hostitelského státu je mnohdy rozhodujícím faktorem při určování integračního úspěchu v celé Evropě.

Tým partnerů projektu Lingua+ si dává za cíl přinést inovace do jazykového vzdělávání a integrace přistěhovalců tím, že nabídne vzdělavatelům nové inovativní nástroje, metody a postupy – související jak s výukou jazyka hostitelské země, tak se sociální inkluzí nově příchozích.

 

Koordinátore projektu je tým ASTOFAN z Islandu – a je to právě komunita cizích státních příslušníku na Islandu, která se stane klíčovým adresátem vytvořených nástrojů. Tamní společenství donedávna téměř nebylo příjemcem větších migračních vln, v posledních letech se však situace dramaticky obrací. V současnosti tak – zejména z důvodu odchodu části kvalifikovaných sil do jiných evropských zem – dosahuje počet migrantů 10 % celkové populace ostrova a jejich počet nadále narůstá.

V rámci České republiky je pozornost projektu upřena na komunity cizích státních příslušníků žijících v naší zemi. Výukový blok pro tyto osoby by měl být kombinací ověřených metod a postupů ze dvou oblastí: Výuka češtiny jako jazyka hostitelské země pro cizí státní příslušníky a Sociální inkluze a informování o právní, ekonomické a sociální realitě České republiky.

Meeting Lingua+

Byl to tedy meeting ve Florencii, na který jsme si v mezi-pauze mezi loučením se se současnými studenty navštěvujícími pomaturitní studium a přijímáním studentů nových, na pár dní odskočili. Měli jsme tady jedinečnou možnost potkat se osobně se všemi partnery projektu, podělit se s nimi o zkušenosti se situací ve všech partnerských zemích, diskutovat o nejdůležitějších otázkách projektu, ale taky se třeba setkat s experty z Univerzity

Degli Studi de Firenze, kteří se otázkou inovativních přístupů k výuce jazyků i sociální inkluzí nově příchozích zabývají, aby nám poskytli jejich náhled na problematiku. A nutno říct, že jsme se všichni v přátelské a usměvavé atmosféře taky dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí, které nám s další prací na projektu budou více než přínosné.

Mimo práce na projektu jsme samozřejmě stihli společně prozkoumat taky krásnou Florencii, ochutnat výbornou pizzu nebo si zatančit na náměstí Piazza della Signoria za zvuku kytary pouličního hudebníka. Je více než důležité říct, že si neskutečně vážíme práce všech našich partnerů a děkujeme za jejich profesionální a přátelský přístup.

A taky Ty, ať už navštěvuješ firemní kurzy, klasické kurzy nebo pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků, máš možnost zapojit se do evropských projektů, na kterých se PELICAN podílí. Stačí se za námi zastavit v naší kanceláři v centru Brna. Už teď se těšíme!

Tvůj PELICAN

Jsi 566. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.