CLIL – Jazyk jako součást procesu učení

Jazyková škola Brno PELICAN od roku 2002 úspěšně pomáhá každoročně stovkám studentů dosáhnout pokroku v jazykovém vzdělávání a nabízí rozmanité možností v oblasti vzdělávání mladých i dospělých, do zejména díky zkušenosti z evropských vzdělávacích projektů, nepřetržitě vnáší nejnovější inovace.

Pro čerstvé absolventy středních škol, a vlastně nejen pro ně, škola každým rokem organizuje pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků. V posledních letech se zvyšuje zájem o tuto formu vzdělávání, a jednoleté studium jazyků se stává plnohodnotným kompromisem vzdělávání pro všechny úspěšné maturanty i vysokoškoláky.

Mimo jiné se PELICAN specializuje taky na firemní vzdělávání, ať už se jedná o firemní kurzy angličtiny, méně obvyklých jazyků nebo třeba kurzy češtiny pro cizince.

A že by tímto měly ambice žlutého ptáka PELICANA končit? Rozhodně ne. Dalším stěžejním momentem školy bylo založení Spolku PELCAN, neziskové organizace, navazující na jazykové kurzyPELICAN různých forem. Právě díky Spolku má PELICAN možnost partnersky se zapojit do evropských vzdělávacích projektů nebo mezinárodní projekty sám koordinovat.

A jak taková inovativní výuka může v budoucnu vypadat? Pojďte s námi podívat na jeden z projektů We Are One, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, přicházející v těchto dnech do Evropy. Tito lidé přicházejí z nejrůznějších částí světa a mnohdy nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, a to zejména z důvodu neznalosti prostředí a jazykové bariéry.

Metoda CLIL!

Evropa za posledních deset let otevřela své hranice a přidala několik dalších členských států. Běžná je mobilita a přeshraniční migrace. Příliv uprchlíků a přistěhovalců vedl k tomu, že do lavic evropských škol stále častěji usedají studenti s vícejazyčnými dispozicemi.

Lingvisté tradičně označovali rodný nebo mateřský jazyk jako L1 a jiný jazyk se studoval jako jazyk L2. V důsledku migrace se však tyto pojmy postupně stávají zastaralými.

Ptáte se proč?

Co se týče jazyka, kterým se mluví v hostitelské zemi – tedy jazyk mateřský, ignoruje tento jazyk všechny migranty i etnické menšiny a jejich vlastní, mateřský jazyk. Použití termínu L1 ignoruje jejich jazyk, jeho tradici a dědictví.

Kvůli tomuto problému je v mnoha zemích zavedena angličtina jako globální jazyk, která se ve většině škol stala součástí učebních osnov. Angličtina se nyní ve většině evropských zemích stala povinnou, a proto není vždy považována za „cizí jazyk“, ale za druhý jazyk.

Taky z tohoto důvodu v dnešním článku neužíváme termíny L1 pro jazyk mateřský a L2 pro jazyk druhý, ale používáme pojmy jako jazyk Lingua Franca – tedy jazyk, kterým se ve třídě učí, pracuje a ve kterém se komunikuje, obvykle je užíván nejen ve třídě jako „norma“. Pro jazyk, který se zaměřuje na učení se spolu s obsahem, používáme výraz další jazyk.

Představení metody CLIL

Výraz CLIL (Content and Language Integrated Learning) byl zaveden v roce 1994 po rozsáhlé diskuzi Evropské komise týkající se hledání dokonalosti v oblasti výuky jazyků na všech typech škol. V této době byla metoda zaváděna jak z politických, tak vzdělávacích důvodů.

Teprve o dvacet let později se koncept CLIL stal nejen způsobem, jak zlepšit přístup k dalším jazykům, ale také s sebou přinesl inovační praxi do učebních osnov jako celku a zdá se, že zkratka CLIL bude v budoucnu stále více využívána ve většině evropských zemích.

Co přesně CLIL znamená?

Content and Language Integrated Learning je termín pro metodu jazykového vzdělávání, přístup, v němž je vyučován současně jak obsah – daný předmět, tak jazyk. Jednoduše řečeno, v metodě CLIL se sloučí dohromady jak učení určitého předmětu, tak jazykové vzdělávání. Jak v praxi tato výuková metoda vypadá?

Pomocí programu CLIL se studenti učí jeden nebo i více předmětů v dalším (cíleném) jazyce, dost často právě v angličtině. Od studentů se přitom neočekává, že budou daný jazyk znát předtím, než začnou předmět studovat. Jak jazyk, tak předmět se začínají učit současně.

Metoda CLIL zdůrazňuje stejnou důležitost obojího – tedy učit se jak obsah předmětu, tak jazyk. Z dlouhodobého hlediska student postupně získává jak jazykové dovednosti, tak obsahové.

Zapojit se můžeš i Ty

Navštěvuješ u PELICANA jazykový kurz, pomaturitní studiumangličtiny nebo Tě dosah evropských vzdělávacích projektů prostě jen zaujal? Neváhej se na nás obrátit – emailem, telefonicky nebo osobně v kanceláři naší školy a přečti si více o projektech, na kterých se PELICAN podílí. Nezapomeň, zapojit se můžeš i Ty!

Tvůj PELICAN

Jsi 941. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.