fbpx

Zaměstnanecká versus modrá karta, o co jde?

Pro cizince neexistuje jiné řešení! Jestliže chtějí pracovat na území České republiky déle než tři měsíce, musí být majiteli zaměstnanecké nebo modré karty! Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Kde a jakým způsobem je možné je získat? Je lepší raději kvůli vyřízení žádosti kontaktovat pracovní agenturu? Tyto důležité informace, jež mohou mít zcela zásadní vliv na vaši budoucnost, se dozvíte na následujících řádcích.

Modrá karta pro cizince je určena pro pracovníky ve vysoce kvalifikovaných odvětvích

Modrá karta pro cizince rozhodně není dostupná pro každého! Jedná se o speciální typ víza, který je určen pouze pro zahraniční státní příslušníky, kteří budou v ČR vykonávat takovou práci, pro niž je nutná vysoká kvalifikace a praxe.

To znamená, že si o ni mohou požádat jen cizinci, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání, případně disponují vyšším odborným vzděláním, přičemž studium trvalo nejméně tři roky.

K žádosti o modrou kartu je žadatel povinen přiložit uzavřenou pracovní smlouvu. Modrá karta může být žádána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, ale i na pracovišti Ministerstva vnitra ČR za předpokladu, že zde cizinec pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo má povolení k dlouhodobému pobytu. Přijímány jsou jen správně vyplněné žádosti, jejichž formuláře jsou k dispozici na internetu.

Zaměstnanecká karta se vždy vydává ke konkrétnímu místu

Zaměstnanecká karta je v porovnání s modrou kartou dostupná snadněji, protože ji mohou získat zahraniční žadatelé bez přihlížení k jejich odborné způsobilosti. Svého majitele opravňuje k tomu, aby pracoval u zaměstnavatele na pracovním místě, pro které byla tato karta vydána, případně může pracovat na takovém místě, k němuž byl udělen souhlas Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

V současnosti existují dva typy zaměstnaneckých karet, když jeden opravňuje zároveň k pobytu na českém území a k zaměstnání, druhý potom jen k pobytu. Zaměstnanecká karta je zpravidla vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, maximálně však na dva roky s možností opakovaného prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, čímž se neliší od modré karty.

Žádost o modrou i zaměstnaneckou kartu by měli vypracovat profesionálové

Pro získání zaměstnanecké i modré karty je však třeba doložit celou řadu písemností, což je proces, v němž se může jednoduše přihodit nějaká chyba, která celé toto úsilí zhatí. Z toho důvodu je bezesporu lepší nechat vyřídit žádost o zaměstnaneckou kartu, případně o její modrou variantu, některou z pracovních agentur jako je např. IRSCzech.com, která má s tímto byrokratickým procesem bohaté zkušenosti.

Rozhodně se přitom vyplatí dát na reference spokojených klientů, protože na udělení zaměstnanecké či modré karty často závisí budoucnost žadatelů. Každé podcenění situace se tudíž může fatálně vymstít.

Jsi 2270. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

komentáře 2

  1. 2018-07-20

    […] případě žádosti o vydání u obou typů karet je potřeba mít s sebou vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu, která je např. volně ke stažení na internetu, dále potom platný cestovní doklad – […]

  2. 2018-09-04

    […] případě žádosti o vydání u obou typů karet je potřeba mít s sebou vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu, která je např. volně ke stažení na internetu, dále potom platný cestovní doklad – […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.