fbpx

Nostrifikace vzdělávání cizinců v ČR

Nostrifikace vzdělávání neboli uznávání je v dnešní době velice populární, protože v České republice bydlí a pracuje čím dál tím více zahraničních návštěvníků.

Většina cizinců, kteří přicházejí do České republiky, si nechávají uznávat své vysvědčení, kterého ve své zemi dosáhla. Co je nostrifikace vzdělávání, jaký je její průběh a co vše budete potřebovat, se dozvíte v tomto článku.

Nostrifikace neboli ověření vzdělání je nutné například při žádosti zaměstnanecké karty či modré karty.

Uznávat se musí diplomy středoškolského a vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání nebo profesní zkoušky, například lékařské atestace nebo daňové poradenství.

Jaké jsou nutné podklady pro uznávání zahraničního vzdělávání v České republice?

K úspěšnému vyřízení žádosti o nostrifikaci vzdělání je nutné předložit:

  • vyplněná žádost o uznání
  • legalizovaný a úředně ověřený diplom (certifikát či vysvědčení) o ukončeném vzdělání
  • přiložený doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání – přehled předmětů za jednotlivé roky studia (studijní plán)
  • plná moc pro zastupování žadatele (u osob mladších 18 let ji podepisuje zákonný zástupce)
  • doklad o zaplacení 1 000 Kč jako správního poplatku

Jak probíhá nostrifikace středoškolského vzdělání?

nostrifikaci středoškolského vzdělání je nutné doložit ověřené vysvědčení nebo jeho originál. Nesmí chybět ani úplný výpis předmětů, které jste během studia absolvovali. S těmito dokumenty musíte přiložit i vyplněnou žádost o nostrifikaci.

V případě, že vám bude chybět v rámci povinné výuky České republiky, může vám být nařízeno složit nostrifikační zkoušku, aby váš stávající diplom byl rovnocenný s tím českým. Místo plnění této zkoušky vybírá příslušný úřad, ale většinou se jedná o školu v blízkosti bydliště.

Jak probíhá nostrifikace vysokoškolského diplomu?

Při vyřizování nostrifikace vysokoškolského diplomu musíte doložit ověřenou kopii diplomu a společně s tím i studijní plán s vámi absolvovanými předměty a počet hodin každého z nich. Tyto dokumenty musíte nechat přeložit do českého jazyka a nechat je ověřit soudním překladatelem.

Žádost o nostrifikaci se společně přiloženými dokumenty budete podávat osobně nebo poštou na vámi vybranou univerzitu v České republice. Ta se musí oborově nejvíce podobat vašemu dosavadnímu vzdělání. V případě maximální shody s předměty vaší univerzity, se diplomy ihned nostrifikují a vydává se certifikát. Pokud se však studijní plán zčásti odlišuje, je žadatel nutný vykonat nostrifikační zkoušku.

Žádost o nostrifikaci se obvykle vyřizuje do 30 dnů. Vše samozřejmě záleží na předložení všech potřebných dokladů. U složitějších případů lze lhůtu prodloužit.

Pokud si při vyplňování žádosti o nostrifikaci nejste jisty, můžete se na nás obrátit. Vše vám rádi vysvětlíme a pomůžeme vyplnit.

Pracovní agentura IRS Czech

Jsi 2715. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Z nabídky našich e-knih vybíráme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.