Bylo za komunistů lépe

Bylo za komunistů lépe?

Odvrácená stránka socialistického hospodářství

Hynek Řihák

O knize

Tato kniha je malým příspěvkem k polemice o nedostatcích v zásobování, v kvalitě zboží a služeb, o stavu průmyslu, o hospodářské kriminalitě a podobně, v době komunismu. Tato diskuse se dnes často nese v duchu vzpomínek, které však, jak je známo, mohou být po letech deformované tím, že lidé zapomínají. Vliv má i fenomén vzpomínkového optimismu, který vede k tomu, že lidé mají sklon pamatovat si jen to dobré a špatné vzpomínky jsou z paměti vytěsňovány. Někteří šli dokonce tak daleko, že vydávají dobu reálného komunismu v Československu za zlaté období hospodářské prosperity.

Lidem tak po letech hrozí, že se opět spálí o stejná kamna. Tato kniha se zaměřuje právě na to, co bylo v komunistickém hospodářství špatné a nevalné. Na to, co bylo už mnohdy z paměti vytěsněno. Kniha naopak není výkladem hospodářských dějin normalizace, může být alepopulárně-naučným doplňkem těchto dějin. Není také výkladem obecných dějin normalizace. To, že se tato kniha zabývá odvrácenými stránkami socialistického hospodářství, neznamená, že tyto stránky působily nutně trvale (například trvalé nedostatky v dodávce zboží). Stejně tak to neznamená, že se někdo nemohl mít dobře, a to i tehdy, pokud si zrovna nepřikrádal a nebyl funkcionářem.

Vydáno: květen 2018
Číslo publikace: 71
ISBN pro epub: 978-80-7570-098-8
ISBN pro mobi: 978-80-7570-099-5
ISBN pro pdf: 978-80-7570-100-8

Dostupné formáty:

Přehled kapitol

1.Nejen maso a toaletní papír někdy nebyly

2. Textilní průmysl

3. Komunisté o nedostatcích, nízké pracovní morálce, nečistotě a zastaralosti průmyslu

4. Vodárenství a jeho neblahý stav

5. Otázka sociální

6. Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou

7. Nedostatky v zásobování očima vládců

8.Náhradní díly na auta? Nemáme!

9. Zastaralé zdravotnictví a nevalná sociální péče

10. Zamyšlení nad kriminalitou za totáče

11. Komunisté: náš průmysl je zastaralý

12. Poznámka k dotování Slovenské socialistické republiky

13. Nedostatky v zásobování na Slovensku očima zdejších komunistů

14. Zemědělství, nedostatky a rozkrádání v 70. letech

15. Hromadící se zásoby, velké dluhy a zaostalost

16. Sebevraždy za komunismu a dnes

Koupit e-knihu

E-knihu si můžete zakoupit také na dalších e-shopech, jako například:

Články a recenze

Art9.cz (Radim)

"Co se týká samotného textu e-knihy, tak ten je velice čtivý a je zde vidět patrná snaha autora podat informace v co možná nejvhodnější formě pro čtenáře jakéhokoliv věku a vzdělání."

blog.veruce.cz

"Umím si ji představit jako cenný zdroj informací pro nějakou vysokoškolskou práci či odborný článek a přečíst by si ji měli určitě i ti, kteří tvrdí, jak bylo hospodářství za minulého režimu lepší, efektivnější a kvalitnější než dnes nebo jednoduše ti, kteří tvrdí, že tehdy jsme se měli líp."

Art9.cz (Samek)

"Tato kniha může pro začátek pomoci všem, kteří se o tématiku zajímají a chtějí znát další souvislosti, proč socialistický režim je (i přes některé drobné výhody, které nabízel) režimem nefunkčním."

Databazeknih.cz (pkweb.eu)

"Podle mého názoru je kniha velice zajímavá a poučná. Zejména pro ty ve věku jako já, kteří komunismus nezažili. Je vidět, že autor se této "problematice" věnuje dopodrobna, což dokazuje vždy popisem konkrétních problémů."

o autorovi

Hynek Řihák (*1979) žije v Brně.

Pracuje dlouhodobě ve strojírenství. Ve volném čase se autor zabývá hospodářskými a sociálními dějinami 19. století, komunismu a nacionálního socialismu.

Publikuje ve Vlastivědném věstníku moravském

Dále doporučujeme